Obchodné podmienky

Úvod KontaktObchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


Objednávateľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, s jeho reklamačným poriadkom a že s týmito súhlasí. 

 

1. Základné pojmy

 

Prevádzkovateľ/predávajúci:

Health Pro s.r.o.

Erenburgova 1371/33

984 01  Lučenec


Spoločnosť NEPOSKYTUJE službu OSOBNÝ ODBER, na uvedenej adrese preto nie je možné vyzdvihnúť objednaný tovar. Bližšie informácie o možnostiach dopravy sú uvedené v 3. bode týchto podmienok.

 

IČO:               48 142 671

DIČ:               2120072460

Tel. kontakt:   0950 689 296

Mail:               info@svetkondomov.sk

B. účet:           4021567549/7500 (ČSOB Banka)

IBAN:              SK55 7500 0000 0040 2156 7549

SWIFT:           CEKOSKBX

 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 28071/S


Predávajúci:  prevádzkovateľ internetového obchodu www.svetkondomov.sk

Kupujúci:       fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutočnila nákup na stránke www.svetkondomov.sk

Objednávka:  kúpna zmluva, na základe ktorej je predaj uskutočňovaný

 

2. Dodanie tovaru

 

Zaručujeme 100% DISKRÉTNOSŤ - na obálke nie je žiadne logo, alebo názov stránky. Obálky sú nepriehľadné, takže nie je možné zistiť, čo sa vo vnútri nachádza. Rovnako z odosielateľa nie je zrejmé, aký tovar zásielka obsahuje.

 

Zásielka je balená v bublinkovej obálke, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu tovaru. V prípade väčších objednávok je zásielka balená do poštových krabíc vystlaných bublinkovou fóliou.

 

Po odoslaní tovaru Slovenskou Poštou Vám zašleme emailom a SMS správou podacie číslo zásielky, ktoré slúži pre sledovanie zásielky na nasledujúcej stránke - track and trace.

 

Nezodpovedáme v žiadnom prípade za avizovanie zásielky priamo poštou.

 

Ak zákazník nepreberie vopred zaplatenú zásielku alebo sa vráti naspäť k nám z dôvodu nesprávnej adresy zo strany zákazníka, bude takáto zásielka skladovaná u nás maximálne po dobu 7 dní. Následne bude objednávka zrušená.

 

Ku každej objednávke je priložená faktúra vystavená na základe údajov zadaných kupujúcim. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. Ďalej predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia.

 

Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu. V prípade neprevzatia tovaru je objednávateľ v zmysle zákona povinný zaplatiť všetky výdavky spojené s poštovným a balným vo výške 4,- Eur

 

3 Spôsob dopravy - poplatky

 

Predávajúci sa snaží maximálne vyjsť v ústrety kupujúcemu, preto v prípade akýchkoľvek špecifických požiadaviek na dopravu kontaktujte predávajúceho mailom alebo telefonicky.

 

Spoločnosť ponúka dopravu Slovenskou Poštou, alebo vyzdvihnutie zásielky v Z-pointoch zásielkovne.


Cena dopravy:

 

Keďže najobľúbenejší spôsob platby na Slovensku je dobierka, rozhodli sme sa vyjsť v ústrety naším zákazníkom a preto jedine u nás nájdete DOBIERKU BEZ PRÍPLATKU.

 

Naším cieľom je 100% spokojnosť zákazníkov aj pri doprave, preto je CENA DOPRAVY JEDNOTNÁ PRE VŠETKY TYPY DOPRAVY 2,99 EUR.

 

Navyše pri objednávke nad 30,- Eur je doprava podľa Vášho výberu ZADARMO.


Doručenie Slovenskou poštou 

 

y.

 

Pri platbe na účet je zásielka podaná po pripísaní prostriedkov na náš účet.

 

Po odoslaní tovaru Vám zašleme emailom a SMS správou podacie číslo zásielky, ktoré slúži pre sledovanie zásielky na nasledujúcej stránke - track and trace.

 

Pri doručení Slovenskou poštou sú zásielky odosielané 1. triedou ako doporučený list.

 

Ak si neprajete zásielku doručovať, alebo nechcete uvádzať svoju presnú adresu, vyberte si najbližšiu poštu, ktorá Vám vyhovuje a nechajte si doručiť zásielku na poštu.

 

Pri takomto spôsobe neuvádzate ulicu, len PSČ pošty, na ktorú si prajete zásielku doručiť a označenie POSTE RESTANTE. Toto označenie vpíšte namiesto ulice pri zadávaní adresy doručenia. Slovenská pošta takto označenú zásielku nedoručuje, ani neoznamuje adresátovi jej príchod. Sledovanie zásielky na nasledujúcej stránke - track and trace

 

Zásielka je balená v bublinkovej obálke, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu tovaru. V prípade väčších objednávok je zásielka balená do poštových krabíc vystlaných bublinkovou fóliou.


Doručenie na výdajné miesta Zásielkovňa:

 

Zásielkovňa ponúka možnosť vyzdvihnúť si zásielku na jednom zo 70 Z-pointov. Zoznam miest na vyzdvihnutie nájdete na nasledujúcej adrese- Z-pointy

 

Zásielka je na zvolený Z-point doručená do 2 pracovných dní.

 

Pri platbe na dobierku je zásielka odoslaná v rovnaký deň, alebo nasledujúci pracovný deň. Pri platbe vopred na účet sa odosiela po pripísaní prostriedkov na účet (zvyčajne 1 pracovný deň).

 

Zásielka je balená v bublinkovej obálke, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu tovaru. V prípade väčších objednávok je zásielka balená do poštových krabíc vystlaných bublinkovou fóliou.

 

Po odoslaní tovaru Vás budeme informovať SMS správou a mailom. Následne Vás bude mailom a SMS správou kontaktovať zásielkovňa s informáciou, že tovar je pripravený k výdaju na Vami zvolenom mieste.

 

4 Platobné podmienky

 

Za objednaný tovar cez www.svetkondomov.sk môžete zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi: 


Dobierka - ako jediní na trhu ponúkame dobierku bez príplatku. Za tovar jednoducho zaplatíte pri prebratí zásielky. Táto služba platí rovnako pri doprave cez Slovenskú poštu, ako aj cez Zásielkovňu.


Bankový prevod - po vytvorení objednávky od nás obdržíte mail s presnými informáciami na platbu (číslo účtu, suma, variabilný symbol). Zásielka je odoslaná po pripísaní prostriedkov na náš účet.

 

5 Záručné podmienky, odstúpenie od zmluvy, reklamácie

 

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si dôkladne uschovajte. V prípade reklamácie je nutné doložiť kópiu dokladu. Na každý produkt v našom internetovom obchode sa vzťahuje záruka, pokiaľ nebol produkt použitý. Záruka sa nevzťahuje na produkty, ktoré boli použité alebo ktoré boli poškodené nesprávnym použitím.

 

Vrátený tovar musí byť v pôvodnom stave, nepoužívaný, kompletný, neotvorený, originál zabalený. Pri vrátení tovaru je nutné uviesť variabilný symbol a dátum nákupu.

 

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal.

 

Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našej emailovej adrese.

 

Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky, ktoré nebudú nahlásené do siedmich dní od doručenia, nebude braný ohľad!

 

Nezabudnite uviesť pri reklamácii číslo Vašej zásielky, Vaše meno a adresu!

 

Predajca nezodpovedá za nedoručenie/stratu vráteného tovaru zapríčinenú nepoistením zásielky zo strany reklamujúceho. V prípade nepoistenia si zásielky nesie odosielateľ zodpovednosť za jej doručenie sám.


Odstúpenie od zmluvy

 

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ

 

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť.

 

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

 

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho zaslať kupujúcemu v originálnom nepoškodenom balení.

 

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

 

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru najneskôr však do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.


Storno objednávky zo strany predávajúceho:

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:  

 

a) kedykoľvek stornovať objednávku, pri ktorej kupujúci uviedol neplatné, neúplné alebo nesprávne údaje (tel. číslo, adresa, meno, ...) a nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim.

 

b) tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa / výrobcu tovaru.  

 

c) v prípade, že sa v e-shope objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná (z dôvodu chyby systému, alebo očividne chybná cena), predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za korektnú cenu. Ak kupujúci v tomto prípade s korektnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

d) predávajúci vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, že objednávka nebola do 14 dní od dňa vytvorenia objednávky (dátum splatnosti faktúry) uhradená pri platbe prevodom vopred na účet.

 

e) predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, ak je suma objednávky vyššia ako 50,- Eur a kupujúci nekomunikuje s predávajúcim. Pri objednávkach vyšších ako 50,- Eur si predávajúci vyhradzuje právo žiadať od kupujúceho platbu vopred na účet.


7 Ochrana osobných údajov

 

7.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

7.2.  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

7.3.  Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou alebo mailovou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

7.4.  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

7.5.  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

 

7.6.  Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ;
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

7.7.  Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 

7.8.  Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

 • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu.

7.9.  Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať

 • voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 • a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúceho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.

7.10.   Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba. Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní predávajúci bezplatne. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

 

7.11. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely doručenia tovaru prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

 • Slovenská pošta, a.s., Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
 • Zásilkovna s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Ovsištské námestie 1, 851 04 Bratislava, IČ 45976350, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Po, vložka číslo: 1921/B.

7.12. Informačný systém predávajúceho je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 2178 a 2179.

 

7.13. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.

 

8. Záverečné ustanovenia

 

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

 

V prípade akýchkoľvek informácií, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného v kontaktoch.

 

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69
           048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 23. októbra 2015.

Posledná aktualizácia: 23.10.2015.

 

 

Copyright 2015 - 2024 © svetkondomov